Duaal leren, heb ik recht op een ziekte-uitkering?

Met een Overeenkomst Alternerende Opleiding bouw je socialezekerheidsrechten op, dus ook voor ziekte na de periode van gewaarborgde leervergoeding.

Wachttijd

Je hebt pas recht op ziekte-uitkeringen als je in de laatste twaalf maanden 180 dagen hebt gewerkt. Voor een moederschapsuitkering, moet je in de voorbije zes maanden 120 dagen hebben gewerkt.

Tellen mee als ‘gewerkte dagen’: de dagen bij de lesgever, de dagen op de werkplek, betaalde vakantiedagen, ziektedagen met gewaarborgd loon.

Je hebt vrijstelling van wachttijd na het 1e jaar 2e graad KSO, TSO of BSO als je binnen de 13 maanden in een duale opleiding stapte.