Duaal leren, hoe begin ik eraan?

Voorwaarden

Ben je zeker dat duaal leren iets voor jou is? Biedt je school de duale opleiding aan? Dan is het aan de klassenraad om te beslissen of je er ook echt klaar voor bent. Je krijgt een rechtstreekse toelating na positief advies klassenraad als

  • je hebt voldaan aan de voltijdse leerplicht
  • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden van de richting die je wil volgen
  • je mag starten tot de laatste lesdag van oktober

 

Aanloopfase?

De klassenraad kan ook beslissen dat je nog niet helemaal klaar bent voor een duale opleiding en je de ‘aanloopfase’ aanraden. Je wordt dan voorbereid op een instap in duaal leren. Die aanloopfase is zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. Eenmaal klaar, kan je op eender welk moment van het schooljaar doorstromen naar de duale opleiding.

 

Werkplek vinden

Een belangrijke stap is het vinden van een werkplek, je krijgt daarvoor ondersteuning van de school. Om een werkplek te vinden krijg je 20 dagen de tijd. Een eenmalige verlenging met 20 dagen is mogelijk, volg je BUSO-onderwijs dan is die verlengingsperiode 40 dagen. Lukt het niet een werkplek te vinden binnen de termijn? Dan moet je toch een niet-duale opleiding kiezen.

 

De overeenkomst

Eens je een werkplek hebt, sluit je een overeenkomst met je school en het bedrijf. Het les- en werkplekgedeelte vormen samen een voltijdse overeenkomst. Het opleidingsplan beschrijft de te leren vaardigheden op school en werkplek. De trajectbegeleider of leerlingenbegeleider van je school ondersteunt je en bemiddelt als dat nodig is. De mentor in het bedrijf geeft een antwoord op je vragen en zorgt voor de opleiding op de werkplek.

Opgelet!

Ben je 18 jaar en ingeschreven als werkzoekende? Dan heb je een positief advies van de VDAB nodig. Hierover meer op Vdab.be/advies duaal leren