Duaal leren, hoe zit dat voor mijn rechten sociale zekerheid?

Je bouwt geen sociale rechten op met een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO). Wel met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) of een Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (DA).

 

Groeipakket

Het bedrag van de leervergoeding heeft geen invloed op je Groeipakket. Ook niet als je duaal leren combineert met een studentenjob.

Beroepsinschakelingstijd 

De duur van de overeenkomst telt mee voor je beroepsinschakelingstijd. Volledig, als je een bekwaamheidsbewijs hebt voor dat beroep, voor de helft, als je dat niet hebt.

Tijdelijk werkloos 

Als de werkgever tijdelijke werkloosheid inroept, heb je recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid. 

Betaald verlof 

Voor de betaalde vakantie, tellen de gewerkte dagen in het bedrijf mee én de dagen op school. Je moet de vakantiedagen opnemen tijdens de schoolvakanties.

Ziekte of ongeval 

Bij ziekte of ongeval heb je recht op ziekte-uitkeringen.

Pensioen 

Voor de loopbaanvoorwaarde telt de duur van de overeenkomst mee vanaf het jaar waarin je 19 wordt.