Duaal leren, hoe zit het met mijn schoolvakanties?

Je hebt recht op alle schoolvakanties als je:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs volgt
  • in de leertijd bent, sommige opleidingen via Syntra
  • in de kwalificatie- of integratiefase zit van het BUSO-opleidingsvorm 3
  • in het 1e of 2eleerjaar zit van de derde graad voltijds secundair onderwijs

Je hebt recht op zes schoolvakantieweken wanneer je

  • een duale opleiding secundair na secundair volgt
  • in het derde leerjaar zit van de derde graad voltijds secundair onderwijs

Dagen waarop je tijdens de schoolvakantie op de werkplek moet zijn, kan je later opnemen.