Duaal leren, moet ik me bij een ziekenfonds aansluiten?

Je bouwt recht op ziekte-uitkeringen op tot 31 december van het jaar waarin je 18 wordt. Vanaf 1 januari van het jaar waarin je 19 wordt, ook voor terugbetaling van doktersbezoeken en medicijnen.

Vermeldt bij je inschrijving bij een ziekenfonds dat je een Overeenkomst Alternerende Opleiding hebt. Je regelt best je eigen aansluiting in volgende gevallen:

  • je bent leerling-arbeider en vermoedelijk langer dan 14 dagen ziek of arbeidsongeschikt door een privé-ongeval
  • je bent leerling-bediende en vermoedelijk langer dan 30 dagen ziek of arbeidsongeschikt door een privé-ongeval
  • je hebt al minstens een jaar een overeenkomst alternerende opleiding
  • je hebt een vrijstelling van wachttijd