Duaal leren, wat houdt een Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (DA) in?

Een DA is een overeenkomst tussen jou (de leerling) en het bedrijf. Ze is enkel mogelijk in het Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs (DSBO).

De DA bevat alleen het werkplekgedeelte. Je werkt minder dan 20u/week in een niet winstmakende onderneming. Een opleiding in een niet-duale studierichting DBSO met minder dan 20u/week op de werkplek kan ook.

In leertijd bij Syntra is meer dan 20u/week mogelijk. Je loon is afhankelijk van de CAO in de sector.

Sociale Zekerheid De duur van de DA telt mee voor je beroepsinschakelingstijd. Volledig, als je een bekwaamheidsbewijs hebt voor dat beroep, voor de helft als je dat niet hebt.

De DA telt mee voor je pensioen vanaf het jaar waarin je 19 wordt.

Je hebt recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid als je tijdelijk werkloos wordt. Bij ziekte of ongeval, recht op ziekte-uitkeringen.