Duaal leren, wat moet ik doen bij ziekte of ongeval?

Ziekte of ongeval

Breng meteen je leerwerkplek op de hoogte. Dien een doktersbriefje in volgens de afspraken in het arbeidsreglement.

Verwittig de school met een briefje van je ouders of van jezelf, als je ouder bent dan 18 jaar. Of dien een doktersbriefje in, volgens het schoolreglement.

Gewaarborgde leervergoeding

Als leerling-arbeider heb je na minstens één maand in dienst recht op gewaarborgde leervergoeding. Je krijgt:

  • 100% van je leervergoeding, de 1e tot en met de 7e
  • 85,88% van je leervergoeding, de 8e tot en met de 14e kalenderdag
  • 25,88% van je leervergoeding, de 15e tot en met de 30e kalenderdag

Als leerling-bediende heb je de eerste 30 kalenderdagen 100% gewaarborgde leervergoeding.

Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte heb je geen recht op gewaarborgde leervergoeding. Je valt terug op de arbeidsongevallenverzekering van het bedrijf of, bij een beroepsziekte, bij Fedris.