Heb ik recht op een geboortepremie?

Als je in Vlaanderen woont, krijg je voor de geboorte van een kind € 1.190,68 ‘startbedrag’, vroeger ‘kraamgeld’ of ‘geboortepremie’.

Het maakt niet uit of dit je eerste kind is of niet. Bij meerlingen krijg je voor elk kind € 1.190,68.

Je vraagt het startbedrag aan bij een uitbetaler van het Groeipakket, ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum en tot vijf jaar na de geboorte.

Brussel gebruikt wel nog de termen ‘kraamgeld’ en ‘geboortepremie’. Als je er woont, krijg je € 1.238,82 euro voor het eerste kind, € 563,10 vanaf het tweede kind. Je vraagt het kraamgeld aan bij famiris.brussels

Geboorte- en adoptieverlof

Bij de geboorte heeft de vader of de meemoeder recht op 20 dagen rust. Adopteer je een kind, dan kunnen beide ouders een periode thuisblijven om de opvang te voorzien: zes weken voor een kind jonger dan drie jaar, vier weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar.

Je moet hiervoor een arbeidscontract hebben. Je werkgever vergoedt de eerste drie dagen, je ziekenfonds, de overige dagen.