Hoeveel belastingen betaal ik?

Indien je als jobstudent aan de slag gaat en dus geld verdient, heeft dit mogelijk gevolgen voor de personenbelasting. In de eerste plaats voor jezelf, maar eventueel ook voor je ouders.

Voor de berekening van hun belastingen, krijgen jouw ouders voor elk kind ten laste een belastingvrije som. Indien je teveel verdient, ben je fiscaal niet meer ten laste en heeft dit gevolgen voor de belastingen die je ouders moeten betalen: zij betalen meer belastingen. Als je inkomsten als jobstudent hoger liggen dan een bepaald grensbedrag, moet je zelf ook belastingen betalen.

Wil je berekenen of je zelf belasting moet betalen? Dan wordt er gekeken naar je netto belastbaar inkomen. Dit is het bruto belastbaar inkomen min de beroepskosten. De beroepskosten bedragen voor 2023 30% voor de schijf tussen € 0 en € 18.399,98. Daarboven is dit een vast bedrag van € 5.520. Als je onderhoudsuitkeringen ontvangt wordt 80% meegeteld voor het netto belastbaar inkomen. Ook als je als student als zelfstandige hebt gewerkt moet je deze inkomsten erbij rekenen. Leefloon wordt er niet bij geteld. Je moet pas zelf belasting betalen als je meer dan € 10.160 netto belastbaar inkomen hebt. Bruto valt dit bedrag natuurlijk hoger uit.

Stappenplan

Stap 1: 

Neem je bruto belastbaar inkomen

Stap 2: 

Haal hier de forfaitaire beroepskosten vanaf In 2023 30% van € 18.399,98, daarboven een vast bedrag van € 5.520

Stap 3: 

Tel hierbij 80% van je onderhoudsuitkeringen op

Stap 4: 

Tel hierbij je inkomsten die je had als student zelfstandige op

OPGELET! 

Voor de berekening van je netto belastbaar inkomen gebruikt men een vergelijkbare formule als bij de berekening van je netto bestaansmiddelen.

Het verschil zit hem in: 

• Het percentage van de forfaitaire aftrek beroepsonkosten, en

• De wijze van verrekening van de alimentatiegelden. 

Dus om te controleren of je nog ten laste blijft van je ouders enerzijds, en om te controleren of je zelf belastingen moet gaan betalen anderzijds, moet je een andere berekening maken

Het kan perfect dat je niet meer ten laste bent van je ouders (omdat je de grenzen van de netto bestaansmiddelen hebt overschreden), maar zelf nog geen belastingen moet betalen (omdat je de grens van het netto belastbaar inkomen nog niet hebt overschreden). Heel concreet wil dit zeggen dat je ouders wel meer belastingen moeten betalen (omdat je niet meer ten laste bent van hen), en jijzelf nog geen belastingen moet betalen (je netto belastbaar inkomen is niet hoog genoeg om belastingen op te heffen).

Iets onduidelijk? Stel je vraag!

De jongerenmedewerkers geven het antwoord op al je vragen over studentenjobs, stages, studietoelages, opleidingen en solliciteren. 

Stel je vraag!