Kan ik me nog bijscholen wanneer ik werk?

Je werkgever is verplicht je de gelegenheid te geven om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie.

Werkgevers in de privé moeten jaarlijks een gemiddelde van vijf dagen opleiding per werknemer nastreven.

Er bestaan heel wat mogelijkheden om je bij te scholen: cursussen van het onderwijs voor sociale promotie, tweedekansonderwijs, om een diploma secundair onderwijs te halen, taalcursussen, universitaire cursussen, vakbondscursussen, opleidingen om te kunnen starten als zelfstandige, loopbaangerichte opleidingen, ...

Voor sommige opleidingen kan je bij je werkgever Vlaams opleidingsverlof aanvragen als je minstens halftijds werkt in de privé in Vlaanderen. Je bent dan afwezig van je werk om opleiding te volgen met doorbetaling van je loon. Het moet een opleiding zijn van minstens drie studiepunten of 32 contacturen of lestijden.