Krijg ik als schoolverlater nog kindergeld?

Ben je jonger dan 25 jaar, dan heb je nog recht op 12 maanden kinderbijslag na het beëindigen van je studies. Op voorwaarde dat je:

  • Per jaar niet meer dan 600uur werkt met een studentencontract, en daarna
  • Per maand niet meer dan 80 uur werkt met een gewoon arbeidscontract.

Die periode van 12 maanden begint op de einddatum van de zomervakantie of vanaf de datum dat je niet meer het statuut van leerling, student of stagiair hebt, dus na:

  • De afloop van de tweede zit
  • Het einde van een verplichte stage
  • Het indienen van je eindscriptie/thesis
  • De afloop van je leercontract
  • Het beëindigen van je laatste studie van minstens 27 studiepunten of het terugbrengen van je studie tot minder dan 27 studiepunten

Er geldt een uitzondering in het diplomajaar. Per opleidingscyclus heb je gedurende 1 jaar recht op kinderbijslag als je tijdens je diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten staat ingeschreven. Heb je bijvoorbeeld na 6 maanden opnieuw recht op kinderbijslag omdat je weer naar school gaat, dan wordt de spaarpot van de 12 maanden onderbroken. Je hebt dan gelijk weer recht op de ‘gewone’ kinderbijslag (=groeipakket). Maar op het moment dat je het statuut van leerling, student of stagiair weer verliest, heb je dan nog slechts recht op het resterende aantal maanden, in dit geval 6. Als je aan de voorwaarden voldoet heb je recht tot en met de maand waarin je 25 wordt. Als je werkt tijdens de BIT wordt er niet meer naar je inkomen gekeken, alleen maar naar het aantal uren dat je werkt. Als je in een maand meer dan 80 uur werkt, raak je de kinderbijslag voor die maand kwijt.

Vakantie?

De werkloosheidsreglementering voorziet dat schoolverlaters 4 weken verlof kunnen nemen. Daarom gaat de BIT-periode pas in op 1 augustus. Je kan dus in juli een maand verlof nemen voor je begint te werken of te zoeken naar werk. Ben je door een verlofperiode tijdens je BIT niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt, dan moet je je uitschrijven als werkzoekende. Als je weer beschikbaar bent schrijf je je weer in.

LET OP: de grens van 600 uur per jaar is ingegaan op 1 januari 2023, in theorie (voorlopig), loopt deze eind 2024 af.