Breken met de ongeziene besparingspolitiek

De jongerenvakbonden hebben op 17 november, Internationale Dag van de Student, hun verkiezingsmemorandum voorgesteld. De Oost-Vlaamse ABVV Jongeren waren onder andere vertegenwoordigd door Joppe Leybaert en Tristan De Belser. De Nieuwe Werker ging met hen in gesprek. 

 

Op 17 november was er een actie op het Albertinaplein in Brussel. Waarom was dit nodig? 

Joppe en Tristan: “De laatste decennia werden gekenmerkt door een ongeziene besparingspolitiek. Het is dan ook noodzakelijk dat we hiermee breken. Met dit memorandum willen als ABVV Jongeren duidelijk maken dat we een fundamenteel ander beleid willen. We vragen dan ook aan alle progressieve partijen om dit over te nemen. Want wanneer jongeren hun stem bundelen, klinkt ze vele malen luider. Jongeren hadden het niet makkelijk de laatste jaren, de opeenvolgende crisissen en enkele asociale maatregelen hakten er stevig op in. Een luide stem is dus nu meer dan nodig.” 

 

Hebben jullie hier voorbeelden van? 

Joppe en Tristan: “Het massaal gebruik van interim contracten en precaire arbeid. De onderfinanciering van het hoger onderwijs, waar recent nog meer dan 2.000 studenten tegen betoogden, terwijl er steeds meer studenten zijn. En het groot tekort aan (publieke) studentenhuisvesting waardoor de prijzen ongezien stijgen. Onbetaalde stages en het uithollen van de inschakelingsuitkering zorgen voor financiële problemen bij jongeren, maar ook de starters ondervinden evenzeer moeilijkheden. Ze hebben vaak maar een gebrekkige toegang tot de sociale zekerheid. Daarenboven zien we dat jongeren oververtegenwoordigd zijn in de groep werknemers tewerkgesteld in precaire statuten.” 

 

Wat verwachten jullie van de politici en wat vragen jullie concreet? 

Joppe en Tristan: “Met ABVV Jongeren eisen we een herfinanciering van het (hoger) onderwijs zodat dit democratisch toegankelijk blijft. Voor starters willen we een betere sociale bescherming en kwaliteitsvoller werk. Ook verwachten we van de volgende regering dat ze rekening houdt met de belangen van de (toekomstige) werkende klasse. De strijd van jongeren hoeft niet in de weg te staan van anderen. Eén van onze eisen is het aanpassen van de discriminerende loonnormwet waardoor vakbonden opnieuw vrij kunnen onderhandelen over lonen. Dat is niet alleen in het belang van jongeren, maar essentieel voor iedereen die werkt en zo kan iedereen van een hoger loon genieten.” 

 

Dit artikel verscheen reeds in De Nieuwe Werker van 6 november.

Het verkiezingsmemorandum kwam tot stand via een gezamenlijk jongerenfront tussen ABVV Jongeren, de Waalse tegenhanger FGTB Jeunes, Jong ACV, Jeunes CSC en FEF, de Franstalige studentenfederatie.
 

De jongeren vragen onder andere:

  • Ondersteuning voor jongeren na hun studies
  • Een hoger loon en échte sociale bescherming voor jongeren aan het werk
  • Verzeker een betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoger onderwijs
  • Zorg voor een (betere) vergoeding voor stagiairs

Het volledige memorandum vind je hier.

Image
Persoon die manifest vasthoud