Colombiaanse vakbonden betogen voor linkse regering van Petro en Marquez

De Colombiaanse vakbonden betoogden op 15 november 2022 voor de Linkse president Gustavo Petro en vice president Francia Marquez. Ze zitten 100 dagen in het zadel. Met deze betoging willen ze het beleid van de president voluit ondersteunen. Ze stellen veel hoop op zijn sociaal beleid en de realisatie van de vredesakkoorden.

Het ABVV en zijn Internationale Syndicale Samenwerkings Instituut (ISVI) zijn solidair met de Central Unitaria de las y los trabajadores de Colombia (CUT) in de mars op 15 november ter ondersteuning van de regering van Gustavo Petro.

Het ABVV juichte het aantreden van het duo Gustavo Petro en Francia Márquez toe omdat ze voor de arbeidersklasse aankondigden de sociale dialoog te herstellen, het arbeidsstatuut te hervormen, de arbeidsvoorwaarden voor iedereen te verbeteren, de “just transition” te pleiten en dit alles in een klimaat van totale vrede.

Petro’s regering wil de vredesakkoorden uitvoeren die in 2016 in Havana ondertekend werden en door de rechtse regering Duque genegeerd werden. Petro wil vredesbesprekingen aangaan met alle gewapende groepen.

Tijdens deze 100 dagen regering benoemde de regering een vakbondsman tot vice-minister van Arbeid en een linkse politica met banden met de CUT tot minister van Arbeid.

De regering ontwikkelt een ontwikkelingsplan voor het land en luistert in elk departement naar de stem van het maatschappelijk middenveld. Het CUT neemt deel aan deze departementale dialogen.

De gewapende groepen die worden opgeroepen om te verdwijnen, gaan door met de moorden op mensenrechtenactivisten, milieuactivisten en vakbondsmensen. De oppositie gaat haar rol als democratische oppositie te buiten door in de rechtse massamedia valse berichten te verspreiden en op te roepen tot demonstraties en de gewapende machtsovername tegen elke prijs om niet te vervallen in “Castro-Chavismo”.

Daarom roepen de democratische maatschappelijke organisaties, vakbonden, verenigingen en NGO’s de bevolking op om op 15 november in alle steden van Colombia de straat op te gaan om de door hen gekozen regering massaal te steunen bij haar hervormingen.

Daarom bevestigen het ABVV en ISVI hun solidariteit met de CUT en de arbeidersklasse van Colombia.

Een ABVV-delegatie bezocht van 22 oktober tot 2 november de Colombiaanse vakbonden. Ook ABVV-jongeren is mee. ABVV bezoekt diverse projecten en initiatieven ondersteund door ABVV Algemene CentraleFOS en ISVI