Nee tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld!

Wij ABVV-Jongeren zijn verbolgen als we in De Standaard of De morgen lezen dat de rector van de UGent Rik Van de Walle ende de rectoren van de KU Leuven en de UAntwerpen menen dat het inschrijvingsgeld omhoog kan.

Verhogingen van het inschrijvingsgeld tot boven de 1000 euro of meer doet de democratisering van het onderwijs teniet. Nu al moeten veel studenten gaan bijverdienen om hun studies te kunnen betalen. Uren die zij alvast niet aan studeren of bijwonen van een les kunnen besteden. Zij mogen zich alvast opmaken voor een paar extra shift in een proxy Delhaize of Mc Do om de verhoging te bekostigen.
De liberale fractie in de regering heeft alvast gezorgd dat werkgevers voor de extra uren ook amper RSZ moeten betalen door het aantal vrijgesteld uren op te trekken tot 600.

Meer werken om te kunnen studeren betekent ook minder tijd om te studeren. Het kan voor ons niet dat minder gegoede studenten minder kansen krijgen dan studenten die uit een bemiddeld milieu komen. Toegang tot hoger onderwijs mag niet afhangen van vermogen of een hoger inkomen van de ouders. Hoger onderwijs moet voor iedereen toegankelijk én betaalbaar blijven. Een verhoging van het inschrijvingsgeld is absurd. De Vlaamse regering zou in deze beter een voorbeeld nemen aan de Scandinavische landen, waar onderwijs echt gratis is.

De ABVV-Jongeren zullen net als in 2014 aansluiten bij protest van studenten tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld. Wij roepen alle progressieve studentenorganisaties op om te protesteren voor democratisch onderwijs en tegen een verhoging van het inschrijvingsgeld.

Voor ABVV-jongeren zijn ook besparingen op personeel ontoelaatbaar. De kwaliteit van het Vlaamse onderwijs is tanend, bijkomende besparingen op personeel zal deze trend zeker niet keren. 
De ABVV-Jongeren verzetten zich tegen elke vorm van besparingen in het hoger onderwijs. Voor ons is het onaanvaardbaar dat de toegangsticket tot een opleiding en gelijke kansen beperkt wordt door financiële mogelijkheden.