Stop de besparingspolitiek

Dinsdag 12 december kwamen we met de Europese vakbonden in Brussel op straat tegen nieuwe blinde bezuinigingen.

🤔 Wat is er aan de hand?

De Europese Commissie wil het Stabiliteits- en groeipact verstrengen. In mensentaal: de lidstaten opnieuw in een strak begrotingskader dwingen en hen doen snoeien in de sociale zekerheid en de openbare diensten. De Commissie dreigt dus opnieuw dezelfde fouten te maken: het gaat immers niet zomaar om uitgaven, wel om levensnoodzakelijke investeringen.

📢 Wat willen wij?

De EU moet net investeringen in openbare diensten (kinderdagverblijven, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar vervoer, enz.), sociale bescherming en rechtvaardige transitie mogelijk maken. Ze moet gaan voor waardige lonen vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten en een Europees industriebeleid verenigbaar met de klimaatdoelstellingen, met respect voor de kwaliteit en duurzaamheid van jobs.
Bovendien maken de Belgische bedrijven historisch hoge winsten. De conclusie is duidelijk: er is marge genoeg!

  • Om de klimaatuitdaging aan te gaan
  • Om een antwoord te bieden op de vergrijzing
  • Om de lonen te verhogen en de werknemers weer ademruimte te gunnen
  • Om de voedingsbodem voor extreemrechts in heel Europa te bekampen


✏️ Teken de petitie!

https://action-europe.org/nl/stop-bezuinigingen-NL 

ℹ️ Wil je meer weten?

https://etuc.org/en/pressrelease/15000-march-brussels-stop-return-eu-austerity