Syndicale Jongerenorganisaties laten hun stem horen.

Vrijdag 17 november 2023 verzamelden de syndicale jongerenorganisaties op het Albertinaplein in Brussel. Met klank en beeld stelden ze het memorandum voor. Een initiatief van de Belgische jongerenvakbonden (Jeunes CSC, ABVV-Jongeren, Jeunes FGTB, Jong ACV) en Fédération des étudiants francophones.

 

Heel veel jongeren hebben het gevoel dat hun (financiële) situatie uitzichtloos is en dat ze door ons land in de steek gelaten worden. We zien dit dagelijks in ons werk. Steeds meer studenten worden gedwongen om te werken om hun studie te betalen. Steeds meer jonge werknemers hebben niet de middelen om zich te emanciperen, een huis te huren of te kopen, en een gezin te stichten onder goede omstandigheden. Duizenden jonge werknemers leven van interimcontract naar interimcontract. De toegang tot sociale zekerheid verloopt steeds moeilijker. Regels werden verstrengd en heel wat jongeren die bij ons aankloppen weten niet wat ‘de VDAB’ is. 52.697 jongeren moeten volgens de meest recente cijfers rondkomen met een leefloon via het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn). Dat aantal verdubbelde het afgelopen decennium. 

De levensstandaard van jonge werknemers en toekomstige werknemers is de afgelopen 10 jaar gedaald omdat opeenvolgende regeringen hun rechten hebben ondergraven. Het recht om kwaliteitsvol en betaalbaar onderwijs te genieten staat erg onder druk, net als de mogelijkheid om onder goede omstandigheden te studeren en een diploma te behalen. Het recht op een fatsoenlijke levensstandaard via een stabiele baan met een fatsoenlijke loon wordt slang om slinger met de voeten getreden. 

Het afgelopen decennium was er één van een voortdurende crisis, en telkens opnieuw worden jongeren disproportioneel hard getroffen. De lijst van maatregelen en evoluties die direct of indirect ingingen tegen de belangen van jongeren is lang: de onderfinanciering van het hoger onderwijs, de beperking van de toegang tot inschakelingsuitkeringen, de verhoging van het aantal uren dat studenten mogen werken, de bevriezing van de lonen, het massaal gebruik van interimcontracten, precaire arbeid en stagiairs. Onze jongeren worden geofferd op het altaar van de vrije markt. 

Jongeren zijn de toekomst, en toch worden ze in de steek gelaten door onze talloze regeringen. Het is dringend tijd om actie te ondernemen voor de toekomst van onze samenleving. Wij vragen daarom van politieke partijen om bij de verkiezingen van 2024 werk te maken van dit memorandum.