Union Youth for Climate Justice

Klimaat- en milieu verandering is een belangrijk thema voor ons als jongeren en als vakbond. Niet alleen omdat er natuurlijk op een dode planeet geen jobs zijn, maar door tal van redenen, waarvan we ook vandaag al de gevolgen voelen. Daarom liepen we op zondag 3 december mee met de klimaatmars.

Als vakbond geloven we sterk in het principe van een rechtvaardige klimaattransitie, ook wel bekend als climate justice. Dit beginsel is gebaseerd op het inzicht dat de effecten van milieuvervuiling en klimaatverandering niet eerlijk zijn verdeeld. Deze ongelijkheid zal alleen maar toenemen, en we moeten ons hiertegen verzetten. Het zijn met name de meest kwetsbaren en gemarginaliseerde groepen die het zwaarst worden getroffen, terwijl zij over het algemeen het minst bijdragen aan deze verandering.

We mobiliseren met ons jongerenblok rond drie kernpunten. We pleiten voor meer investeringen in openbaar vervoer, zodat iedereen toegang heeft tot efficiënt en gratis openbaar vervoer. We streven naar collectieve renovatiemogelijkheden, zodat ook mensen met minder financiële middelen hun woningen kunnen verbeteren en energiezuiniger kunnen maken. En uiteraard vragen we om een échte vermogensbelasting, zodat de grote vervuilers ook betalen voor de schade die ze veroorzaken.

Onze boodschap is heler: wij hebben nood aan een echt ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid!