Zeg niet ‘vrouwenfeestdag’ maar wel strijddag!

8 maart is de Internationale strijddag voor de rechten van vrouwen*. Velen denken dat dit een feestdag voor vrouwen* is, maar niets is minder waar. Het is nog steeds slecht gesteld met vrouwen*rechten, ook in België. 

Achter de statistieken over het glazen plafond, huiselijk geweld, vrouwenmoorden en de loonkloof gaan diepgewortelde maatschappelijke ongelijkheden schuil. Ook de opkomst van extreem rechts baart ons zorgen. Extreemrechtse partijen hebben de emancipatie van vrouwen altijd tegengewerkt. Traditionele gezinsmodellen, met rollenverdeling tussen mannen en vrouwen, vormen de kern van hun maatschappijvisie. Er is geen plaats voor het recht op abortus, noch voor gendergelijkheid.

Op verschillende plaatsen in het land vonden acties plaats. Ook wij, als ABVV en ABVV-jongeren, staakten mee.