Schoolverlater met een handicap

Wanneer je een handicap hebt en je wil je kansen op de arbeidsmarkt verhogen, bestaan er mogelijkheden via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Check ook of je misschien recht hebt op een tegemoetkoming aan personen met een handicap via de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zaken.

Er zijn ook nog speciale stages voor wie een arbeidshandicap heeft, zoals een activeringsstage of een IBO-plus. Meer hierover weten? Neem gerust contact met ons op. Werkgevers kunnen recht hebben op een vermindering van RSZ-bijdrage als ze een kortgeschoolde jongere aannemen.