Studentzelfstandige?

Als je je studies combineert met een zelfstandige activiteit (statuut ‘student-zelfstandige’) geldt er voor jou een gunstiger belastingtarief en kan je nog steeds fiscaal ten laste blijven van je ouders.

Je betaalt geen sociale bijdragen als je jaarlijks netto belastbaar inkomen minder bedraagt dan € 7.329,22. Als je inkomen boven dit bedrag uitkomt, maar minder is dan € 14.658,44 betaal je een verminderde bijdrage die wordt berekend op het inkomen boven het grensbedrag. Bedraagt je inkomen € 14.658,44 of meer, dan betaal je dezelfde bijdrage als in hoofdberoep. Als student zelfstandige betaal je in 2023 een voorlopige minimumbijdrage van € 85,65. Als je verwacht dat je inkomen lager zal zijn dan € 14.658,44 per jaar, dan kan je een vrijstelling aanvragen zodat je geen sociale bijdragen hoeft te betalen.

Om fiscaal ten laste te blijven geldt dezelfde regeling als voor jobstudenten. De eerste schijf van inkomsten van € 2.910 worden buiten beschouwing gelaten. Zolang je netto belastbaar inkomen in 2023 onder de € 9.270,00 blijft, betaal je geen belastingen. Als je niet meer verdient dan € 7.272,50 bruto, dan blijf je bovendien fiscaal ten laste van je ouders.

Een ander voordeel is dat je je rechten op gezondheidszorg behoudt als persoon ten laste als je geen sociale bijdragen hoeft te betalen.

Om voor het statuut van student-zelfstandige in aanmerking te komen moet je tussen de 18 en 25 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het doel een diploma te halen dat erkend wordt in België.

Netto bestaansmiddelen? 

Als je hebt gewerkt als student (zelfstandige met een studentencontract) mag je gebruik maken van een vrijstelling, namelijk dan mag je € 3.190 aftrekken van het belastbaar loon.

Zelf belastingen berekenen?

Er wordt gekeken naar je netto belastbaar inkomen. Dit is het bruto belastbaar inkomen min de beroepskosten. De beroepskosten bedragen voor 2023 30% voor de schijf tussen € 0 en € 18.399,98.

Daarboven is dit een vast bedrag van € 5.520. Als je onderhoudsuitkeringen ontvangt wordt 80% meegeteld voor het netto belastbaar inkomen. Ook als je als student als zelfstandige hebt gewerkt moet je deze inkomsten erbij rekenen. Leefloon wordt er niet bij geteld. Je moet pas zelf belasting betalen als je meer dan € 10.160 netto belastbaar inkomen hebt. Bruto valt dit bedrag natuurlijk hoger uit.