Studietoelagen

Een studietoelage (of studiebeurs) is de steun van gemeenschappen die wordt toegekend aan minder begunstigde leerlingen. Je kan deze steun krijgen tijdens het middelbaar en hoger onderwijs.

Er zijn 3 voorwaarden om aan te voldoen voor het krijgen van een studietoelage van de vlaamse overheid:

 • Nationaliteitsvoorwaarden
 • Financiële voorwaarden
 • Studievoorwaarden

Nationaliteitsvoorwaarden

 • Je woont al 5 jaar onafgebroken in België
 • Of je ouders of je zelf bent EER-onderdaan met bijkomende voorwaarden
 • Je behoort tot een andere categorie

Uitzonderingen nationaliteitsvoorwaarden

 • Indien je een pleeggast bent, zijn de nationaliteitsvoorwaarden niet van jou op toepassing

Studievoorwaarden

 • Je volgt een financierbare opleiding (2 graduaten, 2 bachelors, 1 master, 1 schakelprogramma, 1 voorbereidingsprogramma en 1 extra educatieve graduaats-, bachelor- of masteropleiding)
 • Je studeert met een diplomacontract (minstens 27 studiepunten)
 • Je hebt de verwervingsgrens nog niet bereikt: je recht op een studietoelage vervalt als je te voor te veel studiepunten een creditbewijs hebt behaald zonder een diploma te behalen. Dit is belangrijk bij je heroriëntering (verandering van studierichting)

Uitzonderingen studievoorwaarden

 • Indien je een vervolgopleiding (BanaBa, ManaMa, postgraduaat…) en de bijhorende voorbereidingsprogramma’s volgt voldoe je niet aan de studievoorwaarden
 • In het jaar dat je afstudeert moet je geen 27 studiepunten opnemen
 • Als je door een ernstige ziekte minder dan 27 studiepunten opneemt, moet je een uitzondering aanvragen bij de afdeling Studietoelagen aan de hand van DIT attest.
 • Studiepunten opgenomen met een credit - of examencontract geven geen recht op een studietoelage

Financiële voorwaarden

 • Ga je leefeenheid van dit jaar na
 • Bereken het aantal punten in je leefeenheid
 • Bereken je referentie-inkomen
 • Voldoe je aan de financiële voorwaarden? (zie tabel)
PuntenMaximumgrensMinimumgrensMaximum – minimum
0€ 19 883,90€ 9 020,70€ 10 863,20
1€ 29 366,43€ 16 301,97€ 13 064,46
2€ 36 790,14€ 18 850,44€ 17 939,70
3€ 42 716,75€ 20 994,34€ 21 722,41
4€ 49 142,41€ 22 288,82€ 26 853,59
5€ 57 065,28€ 23 569,83€ 33 495,45
6€ 62 430,36€ 24 850,77€ 37 579,59
7€ 65 300,11€ 26 131,73€ 39 168,38
8€ 68 169,82€ 27 412,69€ 40 757,13
9€ 71 101,86€ 28 693,65€ 42 408,21
10€ 74 221,13€ 29 974,61€ 44 246,52

Uitzonderingen Financiële voorwaarden

 • Let op met onroerende goederen waar je zelf niet in woont, denk daarbij aan gronden of gebouwen die al dan niet worden verhuurd
 • Wanneer het geïndexeerd kadastraal inkomen van de onroerende goederen hoger is dan € 1250 en te hoog in verhouding tot het inkomen, krijg je geen studietoelagen, onafhankelijk van het feit dat je referentie-inkomen lager ligt dan de maximumgrens