Verdien ik iets tijdens duaal leren?

Per opleiding ligt vast hoeveel uur je minimaal op de werkplek moet zijn. Dat bepaalt het type van overeenkomst tussen jou, de werkgever en je school:

  • Minder dan 20 uur per week op de werkplek: = stageovereenkomst alternerende opleiding: geen leervergoeding, geen loon
  • Meer dan 20 uur per week op de werkplek: = overeenkomst alternerende opleiding: leervergoeding max. € 674,50/maand of een deeltijdse arbeidsovereenkomst: loon is afhankelijk van de sector Je bouwt socialezekerheidsrechten op, bv. pensioen

 

Duaal Leren, wanneer heb ik recht op een leervergoeding?

Bij een Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SAO) is er geen leervergoeding.

Met een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO), wel. Het bedrag van de leervergoeding hangt af van je studiegetuigschrift:

Image
tabel leervergoeding duaal leren

Met een Deeltijdse Arbeidsovereenkomst (DA) krijg je een loon. Het bedrag van je loon hangt af van de sector.

 

Duaal leren, heb ik recht op de startbonus?

Je hebt recht op de startbonus als je:

  • officieel in het Vlaams Gewest woont
  • geslaagd bent voor het schooljaar waarvoor je de startbonus aanvraagt en minstens drie maanden opleiding kreeg bij één of meerdere werkgevers
  • jonger bent dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor je de startbonus voor het eerst aanvraagt
  • de startbonus ten laatste op 31 december aanvraagt

Bedrag Startbonus

In het eerste en tweede opleidingsjaar bedraagt de startbonus € 500, in het derde, € 750. Je krijgt de bonus maximaal drie keer, voor een totaal van € 1.750.