Wanneer verlies ik mijn kindergeld als jobstudent?

Groeipakket?

Ouders ontvangen onvoorwaardelijke kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot en met de maand waarin ze 18 worden. Sinds 1 januari 2019 heet dit het ‘Groeipakket’.

Vanaf 18 jaar tot 25 jaar kan je als student werken en toch het groeipakket behouden als je:

  • Ten hoogste 600 uur per jaar werkt met een studentenovereenkomst (met verminderde sociale bijdragen) en daarna
  • Ten hoogste 80 uur per maand werkt met een ‘gewoon’ contract (met normale sociale bijdragen)

Heb je met je studentenovereenkomst de 600 uren per jaar overschreden? Dan worden die extra uren meegerekend binnen de limiet van 80 uur die je per maand kunt werken met een gewoon contract. Je betaalt vanaf dan ook de gewone sociale bijdragen. De uitbetaler baseert zich hiervoor op de gegevens van de RSZ.

Heb je de 80 uur per maand met een gewoon contract overschreden? Dan heb je voor die maand geen recht op het Groeipakket. Dat wordt maand per maand bekeken.