Wat als ik ziek word tijdens mijn studentenjob?

Voor de ziekteverzekering ben je ten laste van je ouders tot 25 jaar.

Als je op jaarbasis meer verdient dan een bepaald bedrag, moet je zelf aansluiten bij het ziekenfonds en een (leden)bijdrage betalen. Inkomsten van je eerste 600 uur met een studentencontract tellen niet mee.

Bij ziekte moet je de werkgever onmiddellijk verwittigen en binnen de twee dagen een medisch attest bezorgen. Doe dit aangetekend en neem een kopie! Een andere regeling via een CAO of het arbeidsreglement is mogelijk.

Je hebt geen recht op loon tijdens je ziekte, tenzij je langer dan één maand in dienst bent of een bediendencontract hebt van meer dan drie maanden.

Langer dan 7 dagen ziek? De werkgever kan je studentencontract opzeggen. Hij moet je wel een opzegvergoeding betalen, gelijk aan de duur van de voorziene opzegtermijn.

Meer info over arbeidsongeschiktheid? Surf naar Arbeidsongeschiktheid | solidaris-vlaanderen.be