Wat is de beroepsinschakelingstijd (BIT)?

Beroepsinchakelingstijd of korter BIT is de tijd (en verplichte taken) die je moet doorlopen om recht te hebben op een beroepsinschakelingsuitkering.

De uitkering moet ervoor zorgen dat je financieel min of meer op eigen benen kan staan tijdens je periode van inschakeling op de arbeidsmarkt. Min of meer, want de inschakelingsuitkeringen liggen een pak lager dan de echte werkloosheidsuitkeringen. Bovendien is deze uitkering beperkt in de tijd, een gewone uitkering is dat niet.

Pas wel op: deze begint pas te tellen van zodra je ingeschreven bent bij VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel) en is dus verplicht!

Hoe lang?

De beroepsinschakelingstijd duurt 310 dagen ongeacht je leeftijd, maar je moet jezelf ten laatste op de dag van je 24e verjaardag aanmelden. Als je een alternerende opleiding hebt gevolgd en je hebt een beroepskwalificatie behaald dan vermindert je BIT met het aantal dagen (behalve de zondagen) dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Heb je geen beroepskwalificatie behaald dan vermindert de BIT met de helft van het aantal dagen dat je leerovereenkomst heeft geduurd. Je BIT telt in dat geval minstens 155 dagen.

De dagen waarop je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt (uitgezonderd de zondagen), tellen mee voor de BIT.

Jobstudent?

Als schoolverlater kan je tijdens je laatste vakantie, na het beëindigen van de studies nog als jobstudent werken. Werk je in juli als jobstudent, dan telt deze periode niet voor je BIT. Gewerkte dagen verlengen of verkorten je BIT niet.

Jobstudent in augustus of september?

Dan loopt je BIT gewoon door. Beter nog: werk je in augustus maar schrijf je je pas in september in als werkzoekende? Dan tellen de dagen in augustus ook al mee als BIT.

Werk je na je studies als gewone werknemer?

Begin je in juli voltijds te werken en zijn er van je loon de normale bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden, dan tellen die gewerkte dagen al mee voor de BIT. Ook de periode van gewaarborgd loon in geval van ziekte telt mee.

Deeltijds werk?

Begin je deeltijds te werken, dan moet je zeker ook melden dat je ingeschreven wil blijven als werkzoekende voor een voltijdse job! Ook dit is heel belangrijk, want anders telt je BIT ook maar deeltijds!

Buitenland?

Verblijf je tijdens je BIT in het buitenland? Schrijf je dan uit als werkzoekende bij de start van je verblijf in het buitenland en schrijf je opnieuw in als werkzoekende op het einde van je verblijf. In het buitenland kan je immers niet voldoen aan je plichten als werkzoekende.

Als je een buitenlandse stage of opleiding gaat volgen waarvan je denkt dat ze je latere kansen op werk vergroot, is het mogelijk dat je BIT toch gewoon blijft doorlopen. Hiervoor moet je toestemming krijgen van de RVA via het formulier C36.5. Je kunt dit formulier terugvinden op de site van de RVA (www.rva.be) of vraag het aan bij de werkloosheidsdienst van het ABVV. Deze bezorgt het ingevulde formulier aan RVA.

Zwanger?

Ben je pas afgestudeerd en nog in de beroepsinschakelingstijd? Je moet verplicht moederschapsrust nemen (9 weken), dit telt mee als beroepsinschakelingstijd.

Beroepsopleidingsdagen?

Je mag een opleiding volgen of vrijwilligerswerk doen tijdens je beroepsinschakelingstijd, maar je moet rekening houden met een aantal zaken. Volg je een beroepsopleiding die erkend wordt door VDAB, dan loopt je beroepsinschakelingstijd door en heb je recht op financiële voordelen.

TIP: Ook tijdens je BIT kan je gratis aansluiten als lid!