Wat is een beroepsinschakelingsuitkering?

De beroepsinschakelingsuitkering is geld dat je krijgt, indien je jonger bent dan 25 jaar en na dat je de beroepsinschakelingstijd (BIT) met 2 positieve evaluaties van je werkzoekgedrag door VDAB hebt doorlopen. De inschrijving voor de beroepsinschakeling (BIT) moet ten laatste de dag dat je 24 jaar wordt in orde zijn.

De uitkering moet ervoor zorgen dat je financieel min of meer op eigen benen kan staan tijdens je periode van inschakeling op de arbeidsmarkt. Min of meer, want de inschakelingsuitkeringen liggen een pak lager dan de echte werkloosheidsuitkeringen. Bovendien is deze uitkering beperkt in de tijd, een gewone uitkering is dat niet. De uitkering zal niet afnemen met de tijd want deze is geïndexeerd, wel varieert het bedrag afhankelijk van je gezinssituatie en soms (voor alleenstaanden, samenwonenden en bevoorrechte samenwonenden) volgens de leeftijd. Meer info kan je vinden op Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies? (rva.be)

Om deze uitkering te krijgen, én te houden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je hebt de BIT doorlopen en je hebt 2 positieve evaluaties van je zoekgedrag naar werk
  • Onvrijwillig werkloos zijn
  • Een passende opleiding of jobaanbieding niet weigeren
  • Beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
  • Actief meewerken aan begeleiding of opleiding voorgesteld door de VDAB (Vlaanderen) of Actiris (Brussel)
  • Zelf actief naar werk zoeken door bijvoorbeeld spontaan te solliciteren, je in te schrijven bij verschillende interimkantoren en actief te zoeken naar vacatures
  • Je bent niet meer leerplichtig (dus vanaf je 18e verjaardag of vanaf 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt)
  • Je bent nog geen 25 jaar en je hebt je studies voleindigd (= schooljaar volledig doorlopen, de lessen gevolgd, stages en praktijkwerken volbracht, examens afgelegd; je moet niet geslaagd zijn)
  • Je bent jonger dan 21 jaar en je hebt een diploma
  • Je bent ingeschreven bij VDAB als voltijds of deeltijds werkzoekende

Kun je je inspanningen tijdens de BIT voldoende aantonen dan volgt een positieve evaluatie. Pas als je 2 positieve evaluaties hebt en je voldoet aan de overige voorwaarden, heb je recht op een inschakelingsuitkering. Als je zelf actief zoekt, solliciteert en meewerkt aan de acties die VDAB of Actiris jou voorstelt krijg je automatisch een positieve evaluatie. De VDAB bemiddelaar controleert hiervoor ook of je regelmatig gebruik maakt van je VDAB-account om te solliciteren. De VDAB stuurt je positieve evaluatie per post naar je toe in de 6e en 11e maand van je BIT als je genoeg onderneemt. Je hoeft dan niet op gesprek te komen.

Leuk weetje: Indien je bent ingeschreven bij VDAB en je gaat solliciteren, kan je een goedkoop treinticket kopen als je aan VDAB een sollicitatiebewijs kan voorleggen!