Wat is een proefperiode?

Bij een jobstudentencontract worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch als proeftijd beschouwd. Deze proeftijd is vast en verplicht en kan niet verlengd worden. Tijdens deze eerste 3 arbeidsdagen kunnen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen, zonder opzegging en zonder vergoeding. Het proefbeding hoeft niet meer vermeld te worden in het jobstudentencontract en is daarnaast slechts eenmaal toegestaan voor dezelfde functie bij dezelfde gebruiker.