Wat gebeurt er als ik een arbeidsongeval heb?

Een arbeidsongeval is een ongeval tijdens en door de uitvoering van je job. Ook ongevallen op de weg van en naar het werk en ongevallen tijdens rust- en eetpauzes tellen mee als arbeidsongeval. Je krijgt je loon nog minstens 30 dagen en een terugbetaling van je geneeskundige, apotheek- en verplegingskosten.

Elke werkgever moet een arbeidsongevallenverzekering hebben en het arbeidsongeval binnen de acht dagen aangeven. De verzekeraar stuurt de aangifte door naar je ziekenfonds.

Doe zelf ook zo snel mogelijk aangifte bij je ziekenfonds. Je krijgt dan ziekte-uitkeringen in afwachting van de beslissing van de verzekeraar. Verzekeringsmaatschappijen kunnen immers het arbeidsongeval weigeren of verder onderzoeken.