Wat moet ik doen na mijn opleiding duaal leren?

Schrijf je meteen in bij de VDAB. Je beroepsinschakelingstijd (BIT) begint.

De BIT is de periode van 310 dagen waarin je gericht werk moet zoeken. Je hebt recht op inschakelingsuitkeringen als de VDAB je inspanningen voldoende vindt en je aan de voorwaarden voldoet.

Na een Overeenkomst Alternerende Opleiding heb je meteen recht als je niet meer leerplichtig bent én jonger dan 25 jaar bij je uitkeringsaanvraag én slaagt voor de alternerende opleiding.

Als je de opleiding niet afmaakt, moet je eerst de volledige BIT doorlopen. Maak je ze wel af maar zonder succes, dan duurt de BIT minimaal 155 dagen.

Jonger dan 21 jaar bij je aanvraag voor inschakelingstuitkeringen? Je moet ook een diploma, getuigschrift of attest hebben behaald. 

 

Wil je weten welke? Neem zeker contact op met ons: info@abvv-jongeren.be Of kijk op T35 | Documentatie | RVA