Welke ondersteunende maatregelen heb ik als schoolverlater?

Startbaan

Om jongeren op de arbeidsmarkt een duwtje in de rug te geven, voorziet de overheid tewerkstellingsmaatregelen. Eén van die maatregelen is de startbaan. Een startbaan is de tewerkstelling van elke jongere onder de 26 jaar met een normale, minstens halftijdse arbeidsovereenkomst of met een leer-, stage- of inschakelingsovereenkomst. Die overeenkomsten krijgen automatisch het label van startbaan, zonder verdere formaliteiten. Voor jongeren is het een voordeel: het loon, de vergoedingen en/of de voorwaarden zijn dezelfde als die voor andere werknemers. Het is dus een gewone tewerkstelling of opleiding, met enkele uitzonderingsregels:

  • Sollicitatieverlof: tijdens de startbaan mag je gedurende de eerste 12 maanden de nodige tijd afwezig blijven om in te gaan op een andere job, terwijl je loon of vergoeding gewoon blijft doorlopen. Je moet dan wel een attest kunnen voorleggen van de bezochte werkgever met daarop de plaats, de dag en het uur waarop je je hebt aangeboden om te solliciteren.
  • Veranderen van job: als je werk hebt gevonden, kan je in de eerste 12 maanden een einde maken aan de startbaan door een opzegging te geven van slechts zeven dagen. Deze opzegging begint onmiddellijk de dag nadat je ze betekend hebt.

Opleiding of stage

Via de VDAB zijn er ook specifieke opleidingsmaatregelen. Onder de begeleiding van de werkgever en VDAB (of partner) werk je aan het ontwikkelen van je vaardigheden en doe je ervaring op de werkvloer op. Na je stage krijg je een attest met de competenties die je verworven hebt en heb je je eerste werkervaring op zak.

  • IBO (Individuele Beroeps Opleiding): dit is een opleiding waarbij je op de werkplek wordt getraind en begeleid. Tijdens je IBO behoud je je uitkering en krijg je een IBO-premie van de VDAB.
  • BIS (Beroepsinlevingsstage): is een betaalde stage op vrijwillige basis in een bedrijf om je vaardigheden nog wat aan te scherpen. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij je op de werkvloer vaardigheden en competenties aanleert.
  • Werkervaringsstage: is een stage voor de niet-werkende werkzoekende, passend in een traject werk. Tijdens de stage versterk je je breed inzetbare vaardigheden en doe je werkervaring op. Je krijgt een vergoeding van de VDAB van 200 euro per maand. De stage mag maximaal 6 maanden duren.

Er zijn ook nog speciale stages voor wie een arbeidshandicap heeft, zoals een activeringsstage of een IBO-plus. Meer hierover weten? Neem gerust contact met ons op. Werkgevers kunnen recht hebben op een vermindering van RSZ-bijdrage als ze een kortgeschoolde jongere aannemen.