Wie betaalt de inschakelingsuitkering?

Eigenlijk kan je kiezen wie je uitkering uitbetaalt. De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen of een vakbond. De hulpkas is een overheidsinstelling, heeft minder kantoren, en heeft geen leden. Ze bieden geen hulp, bijstand, of geven geen advies, je kan er geen gebruik maken van ondersteunende diensten. Een vakbond heeft dit alles wél, en dat is nu net in jouw voordeel! Een vakbond zoals het ABVV, bestudeert je aanvraag, en als ze in orde is, betaalt hij je uitkering direct uit. Het ABVV bezorgt je je uitkering dus zeer snel!

  • De werkloosheidsdiensten van het ABVV geven je raad en staan je bij in geval van problemen. Zij maken je dossier op en verzorgen alle administratie die te maken heeft met je werkloosheidsdossier. Zij verzorgen ook de communicatie met betrekking tot je dossier naar de diensten van de RVA en houden je hiervan op de hoogte.
  • Het ABVV verdedigt je. Iedere gewestelijke afdeling van het ABVV heeft een dienst sociaal recht. Daar kan ieder lid gratis terecht voor hulp van sociaal assistenten, deskundigen, juristen. De dienst sociaal recht verdedigt ook de werknemers voor de arbeidsrechtbank of werklozen in geval van problemen met de RVA. Als lid van het ABVV, betaal je iedere maand lidgeld, maar daar staat dus heel wat tegenover. Het grote voordeel van je aansluiting bij het ABVV is dat je meteen gebruik kan maken van een heel pakket aan dienstverlening op jouw maat. Niet alleen als werkzoekende maar ook als werkende. Zolang je scholier, student of in je BIT bent, betaal je niets. Je hebt immers geen maandelijks inkomen. Wanneer je werkt, is je lidgeld afhankelijk van de sector waarin je werkt. Voor informatie hierover contacteer je best je beroepscentrale.